Day: October 1, 2021

Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời

Thứ Bảy, THIÊN THẦN BẢN MỆNH – 02/10/21 Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. * Các thiên thần được ơn gọi trước hết là để chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của thánh nhan Thiên Chúa và không ngừng ca hát ngợi khen Người. Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên thần…

Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm I –  01-10-21 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. * Thánh nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở Li-di-ơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên…