December 2, 2022

Cách nghe Radio Podcast:

  1. Trên trang chính của radioltxc.org, dưới mục mạng xã hội radioltxc, ấn vào dấu hiệu G+ để mở ra Google podcast 

Còn các podcast sau đây không được update thường xuyên nữa. Muốn nghe chương trình mỗi ngày, xin vào Google podcast hay nghe radio Lòng Chúa thương xót tại đây

  1. Cài đặt spotify apps cho cả android và iphone. Dùng từ khóa radioltxc để tìm kiếm radio podcast.
  2. Nghe trên itune Apple podcasts connect
  3. Ấn vào hai link trên đầu trang này (Spotify và Anchor) mở ra trang chính của radio podcast, có list các bài podcast
  4. Ấn vào hai link dưới đây để cài đặt Anchor radio podcast apps cho android và iphone