Nghe Radio Podcast

Cách nghe Radio Podcast:

  1. Mở trang web radioltxc.org trên smart phone, ấn vào media player màu nâu trên trang chính để nghe radio, không cần app
  2. Cài đặt spotify apps cho cả android và iphone. Dùng từ khóa radioltxc để tìm kiếm radio podcast.
  3. Trên trang chính của radioltxc.org, dưới mục nối kết các mạng xã hội, ấn vào dấu hiệu G+ để mở ra Google podcast 
  4. Nghe trên itune Apple podcasts connect
  5. Ấn vào hai link trên đầu trang này (Spotify và Anchor) mở ra trang chính của radio podcast, có list các bài mới và cũ để chọn lựa.
  6. Ấn vào hai link dưới đây để cài đặt Anchor radio podcast apps cho android và iphone