Day: September 20, 2021

Nghe Radio Podcast

Link Trang Web Spotify Radio Podcast  Link Trang Web Anchor.fm Radio Podcast  Cách nghe Radio Podcast: Mở trang web radioltxc.org trên smart phone, ấn vào media player màu nâu trên trang chính để nghe radio, không cần app Cài đặt spotify apps cho cả android và iphone. Dùng từ khóa radioltxc để tìm kiếm radio…

Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng

Thứ Hai, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 20/09/21  Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. * Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Kitô giáo đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ XVII. Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn…