Day: September 14, 2021

Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâm can

Thứ TƯ, Lễ ĐỨC MẸ SẦU BI – 15/09/21 Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. * Đức Maria đã hiệp thông sâu xa với cuộc thương khó của Chúa Con. Vì thế, Mẹ cũng được liên kết một cách độc nhất vô nhị với cuộc phục sinh của Người. Chính vì thế, sau ngày lễ Suy Tôn…