Day: September 9, 2021

Truyện Chúa Giêsu, Thánh Lễ, Thánh Thể

Truyện Chúa Giêsu Truyện Thánh Lễ Truyện Thánh Thể Truyện Chúa Giêsu Tâm thư Lòng nhân hậu của Cha Kinh nghiệm hoán cải của bác sĩ Thatcher nhờ lòng Thương xót Câu chuyện Lòng thương xót của Chúa Chúa Giêsu hứa ban ơn sủng cho những ai tôn sùng trái tim Người 7 cách Chúa…

Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

Thứ Sáu, Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 10/09/21 Bài Ðọc I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14 “Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô theo mệnh…

Các giám mục Hoa Kỳ phát động sáng kiến đối phó với sự phân cực trong xã hội

Ngày 6/9/2021, các giám mục Hoa Kỳ đã khởi động sáng kiến “Civilize it” – Văn minh hóa nó – để ứng phó với thách thức của sự phân cực trong chính trị, trong Giáo hội và trong toàn xã hội Hoa Kỳ. Sáng kiến này nhằm mục đích đưa mọi người cùng làm việc…