Day: September 7, 2021

Thánh Thể Chúa Và Chức Linh Mục Cao Quý

Cao cả thay sứ vụ Linh mục – Nếu con được trong sạch như các Thiên Thần và thánh thiện như Gioan Tẩy giả, con cũng vẫn không đáng dâng và rước lễ. Đâu phải nhờ công riêng mà người ta làm ra được và sử dụng Thánh Thể Chúa! Cũng như tiếp nhận Bánh…

Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần

Thứ TƯ, Lễ SINH NHẬT ĐỨC ME – 08/09/21 SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. * Sinh nhật của Đức Maria vượt hẳn cả sinh nhật của thánh Gioan, vị Tiền Hô. Sinh nhật của Đức Maria loan báo Sinh Nhật của Đức Giêsu, là khúc dạo đầu của Tin Mừng. Một người con…

Linh mục thánh thiện – niềm mong ước lớn nhất của mọi giáo dân

WHĐ (13.6.2021) – Ngày 6-6-2021 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Đức TGM Saigon Giu-se Nguyễn Năng đã viết một thư gửi các linh mục trong Tổng Giáo phận với chủ đề “Linh mục nên thánh”. Mở đầu lá thư, Đức Tổng Giu-se nhắc lại sự kiện là Đức Thánh GH Gio-an Phao-lô II…