Day: September 5, 2021

Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không

Thứ Hai, Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 06/09/21 Bài Ðọc I: Cl 1, 24 – 2, 3 “Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầunhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui…

Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã từng đến Việt Nam

KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY MẸ TÊRÊSA ĐƯỢC TUYÊN THÁNH 4/9/2016-4/9/2021.VỊ THÁNH CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TỪNG 5 LẦN ĐẶT CHÂN ĐẾN VIỆT NAM Không kể các Thánh Tử đạo Việt Nam, thì chỉ có 1 vị Thánh đương thời đầu tiên và duy nhất của Giáo hội Công Giáo từng đặt…