Day: August 30, 2021

Các việc đền tạ Trái Tim Đức Mẹ

Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cần phải được “Tôn Sùng”, thì Trái Tim Đau Thương Mẹ cần phải được “Đền Tạ”.Đúng thế, mục đích Mẹ hiện ra ở Fatima là để kêu gọi loài người “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc…

Thiên Chúa Giầu Lòng Tha Thứ

1. Trong Cựu ước Lịch sử dân Israel xưa là lịch sử của một dân phản bội và của lòng thương yêu tha thứ của Thiên Chúa. Dân Chúa luôn phản bội giao ước nhưng Thiên Chúa không thất vọng, Người luôn kêu mời họ trở lại để sống trong ân tình của Người. Chúng…

Linh mục-Những ngày không có giáo dân trong cơn đại dịch

Thánh Phêrô khích lệ các mục tử của Giáo hội: Hãy chăn đàn chiên của Chúa ở giữa anh em (1 Pr 5, 2). Nhưng phải làm gì khi đàn chiên không còn ở giữa linh mục … và ‘không được phép’ ở bên linh mục ? Vị linh mục bước vào … và lấy…

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 31/08/21 Bài Ðọc I: 1 Tx 5, 1-6. 9-11 “Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh…