Day: August 27, 2021

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi

Thứ Bảy, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 28/08/21 Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh năm 354 tại Ta-gát, châu Phi. Người đã trải qua giai đoạn thanh xuân đầy náo động cả về đạo lý lẫn cách sống cho tới khi được thánh Am-rô-xi-ô thanh tẩy…

Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 27/08/21 Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu. * Thánh nữ MONICA sinh năm 331 tại Ta-gát, châu Phi trong một gia đình theo Kitô giáo. Lúc còn thanh xuân, thánh nữ đã kết hôn với anh Pa-tri-xi-ô và sinh được những người con,…