Day: August 26, 2021

Các con hãy sẵn sàng

Thứ Năm, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 26/08/21 BÀI ĐỌC I:   1 Tx 3, 7-13 “Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng…