Day: August 23, 2021

Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối

Thứ Ba, Lễ Thánh BATÔLÔMÊÔ, Tông Đồ – 24/08/21 * Thánh nhân còn được gọi là Na-tha-na-en, quê ở Ca-na. Chính tông đồ Phi-líp-phê là người đã giới thiệu thánh nhân với Chúa Giêsu ở bờ sông Gio-đan. Người nhập nhóm các môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi. Người ta không biết đích xác…