Day: August 20, 2021

Họ nói mà không làm

Thứ Bảy, Tuần 20 Thường Niên, Năm 1 – 21/08/21 Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh năm 1835 tại Ri-ê-sê, nước Ý. Sau khi làm linh mục, người dấn thân thi hành việc mục vụ. Người làm giám mục Man-tô-va, rồi làm thượng phụ giáo chủ Vê-nê-xi-a và cuối cùng, năm…