Day: August 13, 2021

Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta,vì Nước Trời là của nhữngngười giống như chúng

Thứ Bảy, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 14/08/21 BÀI ÐỌC I: Gs 24, 14-29 “Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, các ngươi hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Người…