February 7, 2023

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 08/08/21

Remember to Keep Holy the Lord's Day - Priest Stuff

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. – Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Ðáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 – 5, 2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/8/2018) – (Ga 6, 41-52) - GIÁO  XỨ TÂN VIỆT

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52

Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Trường sinh

Tần Thuỷ Hoàng là người đã xây Vạn Lý Trường Thành, dài hơn 2000 dặm. Đây là một kiến trúc duy nhất mà các phi hành gia có thể nhận ra từ phía ngoài không gian. Ông rất sợ chết. Ngày kia, các chiêm tinh gia kể cho ông nghe về một hòn đảo thần tiên ở biển Đông. Dân cư ở đó đã khám phá ra bí quyết trường sinh. Thế là ông bèn phái một số tàu thuyền chất đầy châu báu, lên đường tiến tới hòn đảo ấy với hy vọng có thể dùng những báu vật để trao đổi lấy bí quyết trường sinh. Tuy nhiên dân cư ở đây lại nhất định không chịu đổi.

Từ ngàn xưa và cho đến ngày hôm nay, con người đã từng ước mơ được sống mãi và chẳng bao giờ phải chết. Nào là những viên thuốc trường sinh của bà Tây Vương Mẫu, nào là những trái đào bất tử. Ngày nay, ngành y dược đã biến bộ, người ta tìm thấy những phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Nhưng rồi cuối cùng con người vẫn cứ phải chết.

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX Thường niên năm B

Vì thế, chẳng lạ gì khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về cuộc sống vĩnh cửu, thì dân chúng bèn kéo đến để nghe. Dân Do Thái vốn tin rằng có một thế giới của người chết, nhưng họ chẳng có khái niệm gì về thế giới ấy. Bởi đó họ sẵn sàng đón nhận bất cứ tia sáng nào dọi soi vào mầu nhiệm này.

Thế nhưng, họ đã lắc đầu khi nghe Chúa Giêsu xác quyết: Ta là bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban cho chính là thịt Ta. Dân chúng bắt đầu lẩm bẩm: Người này chẳng phải là anh chàng Giêsu, con trai ông Giuse đó sao? Thế mà anh ta lại dám mạo nhận là bánh từ trời xuống.

Còn chúng ta thì sao? Cũng chính vì chấp nhận mầu nhiệm này mà chúng ta đã tụ tập với nhau để nghe Chúa nói về cuộc sống vĩnh cửu, cũng như để được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, bánh ban sự sống. Cái bí quyết được trường sinh, cái viên thuốc bất tử hiện đang ở giữa chúng ta… ngay trong ngôi thánh đường này. Đó là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, nguồn mạch trường sinh.

Ngài ở với chúng ta bằng thần trí như Ngài đã nói: Bất cứ ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ta, Ta sẽ ở đó với họ.

Ngài còn ở với chúng ta bằng lời của Ngài. Điều Ngài đã nói cách đây 2000 năm với dân chúng cũng là điều Ngài vừa nói với chúng ta quan đoạn Tin Mừng vừa nghe.

Cuối cùng Chúa Giêsu hiện diện với chta trong bí tích ban sự sống như lời Ngài đã xác quyết: Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Đứng trước mầu nhiệm tuyệt vời ấy chúng ta hãy bắt chước các môn đệ mà kêu cầu Chúa: Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin nhỏ bé của chúng con.

Lm Giuse Trần Đình Long

LƯƠNG THỰC TRÊN ĐƯỜNG VỀ VĨNH CỬU
Akháp (875 – 853 tcn), một trong những vị vua bất tài, nhu nhược, kém lòng yêu mến Chúa cai trị Israel. Ông đã để vợ mình, hoàng hậu Ideven, một kẻ ngoại giáo lấn lướt. Bà đưa thần ngoại là thần Baan vào trong vương quốc để tôn thờ và phổ biến trong dân.
Tiên tri Êlia không chịu nổi cảnh nơi nơi đang xa dần đức tin vào Thiên Chúa Giavê. Chỉ một mình ngài nổi dậy chống lại 450 tiên tri Baan của Ideven. Dù chỉ một mình, tiên tri Êlia đã chiến thắng.
Từ sau cuộc chiến thắng, tiên tri Êlia trở thành tâm điểm của sự thù ghét mà Ideven nhắm đến. Để bảo toàn mạng sống, tiên tri phải chạy trốn người đàn bà hiểm ác kia.
Trên đường chạy trốn đến núi Khoreph, tiên tri đuối sức, mệt lã, đói và khát. Tiên tri nằm xuống giữa sa mạc chờ đợi cái chết tấn công trong nỗi khốn cùng của cảnh cháy khô da người. Chính lúc ấy, dẫu là người can đảm, tiên tri Êlia đã phải thốt lên: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con” (1V 19, 4).
Nhưng Chúa nhìn thấy tiên tri. Chúa nhận ra tất cả những hoàn cảnh mà tiên tri cam chịu. Chúa cứu ông. Ông nhận từ tay thiên thần của Chúa chiếc bánh lùi và bình nước uống. Bánh và nước từ trời ban mà vị tiên tri lãnh nhận đã tiếp sức cho ông, giúp ông đi hết chặng đường dài đến bốn mươi ngày đêm.
Bánh từ trời nuôi sống con người, đó là biểu lộ của tình trời cao đối với người trần thế: Thiên Chúa đã yêu thương, mãi mãi vẫn một lòng yêu thương như thế.

Encouragements-132-Jesus Christ the Living Bread

Các Giáo phụ nhìn 40 ngày hành trình của tiên tri Êlia như gợi lại hành trình 40 năm của dân Israel trong hoang địa tiến về đất hứa và 40 ngày chay tịnh của ông Môsê (Xh 34, 28). Những con số 40 của Cựu ước như tiên trưng việc Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trước khi thi hành sứ vụ công khai trong Tân ước.
Nếu ngày xưa dân Chúa lữ hành tiến về đất hứa và cuộc lữ hành của tiên tri Êlia đều được nuôi dưỡng bởi của ăn đến từ trời cao, để tất cả cùng đi về đích bình an, thì trên đường lữ hành trần gian của Kitô hữu hôm nay có phần giông giống những gì thuộc về ngày xưa ấy. Chỉ khác là hôm nay, Kitô hữu hy vọng trời cao, hướng về đất hứa, không phải là “đất chảy sữa và mật”, nhưng là vùng đất vĩnh cửu.
Vì lữ hành tiến về vĩnh cửu, người Kitô hữu cũng có Của Ăn, không phải là manna và nước chảy từ đá, hay chiếc bánh lùi và bình nước của thiên thần, nhưng là lương thực vĩnh cửu, thần lương quý giá vô cùng: chính là Thịt Máu Chúa Kitô.
Chính Chúa Kitô mạc khải Mình Máu của Người là của ăn vĩnh cửu cho ta: “Ta là bánh bởi trời xuống, ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống”.
Đường về vĩnh cửu phải có Của Ăn vĩnh cửu. Người trần thế tiến về vĩnh cửu phải có Đấng từ vĩnh cửu đến trần thế ban Thịt Máu mình làm Của Ăn vĩnh cửu. Thánh Thể Chúa Kitô trở nên Của Ăn quý giá, Nguồng Sống cao cả và trường tồn của chúng ta.
Trường sinh bất tử là ước mơ của con người qua muôn thế hệ. Nơi Thánh Thể Chúa, trường sinh bất tử không là chuyện viễn vông, nhưng là thực tại đang triển nở từ hôm nay, trong cuộc đời này qua từng ngày sống của người tín hữu.
Bởi mỗi thánh lễ là một bàn tiệc không phải chờ đến ngày tạ thế mới nuôi dưỡng sự sống linh hồn. Nhưng Thánh Thể là chính nguồn sống mai sau, nguồn sống đời đời được bắt đầu từ hôm nay trong mọi linh hồn con người, nếu con người biết để đức tin, đức cậy, đức mến thôi thúc mình khao khát rước lấy Thánh Thể, sống cùng Thánh Thể, và tập luyện từng ngày để trở nên một với Đấng đã ban chính Thánh Thể Người cho mình.
Hãy rước lễ cách kính cẩn và sốt sắng. Thánh Thể là tặng phẩm của tình yêu Thiên Chúa ban cho con người trên hành trình tiến về vĩnh cửu cùng Thiên Chúa. Tặng phẩm mà ta không thể tìm được bất cứ nơi đâu ngoài Chúa Kitô.
Hãy múc lấy nơi Thánh thể nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thác ghềnh của cuộc đời, nhất là vượt qua tội lỗi và mọi cám dỗ của thế gian để tiến về cùng Chúa, nên một với Chúa ngay từ hôm nay. Bởi phải có Chúa hôm nay trong đời tạm này nơi tâm hồn ta, ta mới có Chúa là gia nghiệp của mình trong đời vĩnh cửu bên kia cái chết.

GXTT – LƯƠNG THỰC TRÊN ĐƯỜNG VỀ VĨNH CỬU – CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lm JB Nguyễn Minh Hùng