Day: July 19, 2021

Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta

Thứ Ba, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 20/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 14, 21 – 15, 1 “Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân”. Trích sách Xuất Hành.  Trong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển…

Sống Là Chiến Đấu

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Sống Là Chiến Đấu Chiến cho hùng – Con ơi ! Trên đời không có gì là bảo đảm cho con đâu. Bao lâu còn sống, con còn cần dùng đến những khí giới thiêng liêng. Quanh con đầy địch thù, chúng tấn công con mọi mặt đấy. Nếu không kiên nhẫn…