Day: July 16, 2021

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán

Thứ Bảy, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1  – 17/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 12, 37-42 “Đêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi từ Ramessê tới So-coth, số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn.…

Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại Chúa cứu người trông cậy Chúa – “Con ơi ! Cha là Chúa giúp sức trong ngày cơ cực” (Nah. 1,7). Con hãy đến với Cha mỗi khi con gặp đau khổ. Điều ngăn trở ơn trời an ủi hơn hết, là tại con…