Day: July 14, 2021

Bị Nói Lén

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Bị Nói Lén Lời bay theo gió – Con ơi ! Đừng buồn khi gặp người có ý kiến không đẹp về con và nói những lời chói tai con ! Con phải nghĩ về con tệ hơn, và phải tin chắc không ai khiếm khuyết hơn con. Nếu con có đời…

Giúp đỡ các linh hồn luyện ngục

ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN NÊN LÀM NHỮNG VIỆC SAU ĐÂY  1- Mỗi sáng, khi ta vừa mới thức dậy, thì nên chỉ mọi việc lành ta sẽ làm, mọi sự khó ta sẽ chịu trong ngày hôm ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục.  2- Ta nên xem lễ mọi ngày chỉ cho…

Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thư Năm, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 15/07/21 BÀI ĐỌC I:  Xh 3, 13-20 “Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến với…