Day: July 10, 2021

Magarita Mẹ của Don Bosco

Lưu ý về quyền tác giả khi đăng các bài của radioltxc Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tay phổ biến các bài giảng và video của đài phát thanh, chỉ yêu cầu khi đăng bài xin đề rõ nguồn gốc, viết đúng tên bài và tên người viết để…

Sự vui mừng của các Thánh khi dâng Thánh lễ

Thánh Dominic có thói quen chầu Mình Thánh mỗi tối. Mỗi buổi sáng ngài dâng thánh lễ rất sốt sắng với một Thiên Thần tối cao. Nhiều khi tình yêu dâng tràn ngập khiến ngài lơ lửng trên không và mặt ngài chiếu lòa với một thứ ánh sáng lạ thường.Thánh John of the Cross dâng…

Người bắt đầu sai các ông đi

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 11/07/21 Bài Ðọc I: Am 7, 12-15 “Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói…

Điều Kiện Để Được Bình An Và Tiến Bộ

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Điều Kiện Để Được Bình An Và Tiến Bộ Bình an của Chúa – Con ơi ! Cha đã nói : “Cha để lại bình an cho chúng con, Cha ban bình an cho chúng con, nhưng Cha không cho như người đời quen cho” (Gioan 14, 27). Ai cũng biết bình an, nhưng…