Day: July 6, 2021

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

Thứ Tư, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1 – 07/07/21 BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a“Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân chúng kêu vua Pharaon, xin…

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Ba, Tuần 14 Thường Niên – 06/07/21 BÀI ĐỌC I: St 32, 22-32 (Hr 23-33)“Tên ông sẽ được gọi là Israel, vì ông có sức mạnh chống lại Thiên Chúa”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, Giacóp chỗi dậy sớm, đem hai vợ, hai người đầy tớ gái, và mười một người con đi…