Day: July 4, 2021

Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại

Thứ Hai, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1 – 05/07/21 BÀI ĐỌC I: St 28, 10-22a“Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang,và nghe Thiên Chúa phán”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi…