Day: July 3, 2021

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 04/07/21 Bài Ðọc I: Ed 2, 2-5“Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.Trích sách Tiên tri Êdêkiel.Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe…

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

Thứ Bảy, Lễ Thánh TÔMA, Tông Đồ – 03/07/21 BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22“Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”.Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với…