January 30, 2023

Thứ Tư Tuân 12 TN, Năm I – Ngày 23-06-21


Bài Ðọc I: St 15, 1-12. 17-18
“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Ðấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho ngươi”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con điều gì? Con sẽ qua đi mà không có con; chỉ có Eliêzer này, người Ðamas, con của người giúp việc gia đình con”. Abram nói tiếp rằng: “Chúa không cho con sinh con; đây con của người giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp con”. Tức thì có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Chẳng phải người này sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi, nhưng là chính người con ngươi sinh ra, sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi”. Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính.
Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia: nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi.
Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mù mịt phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Euphrát”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).
Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. – Ðáp.
2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. – Ðáp.
3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. – Ðáp.
4) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. – Ðáp.

Facebook

Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 7, 15-20
“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.
Ðó là lời Chúa.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề.
Thứ nhất, tiên tri (ngôn sứ) là ai?
Tiên tri là người biết trước những việc sắp xảy đến. Chúng ta không là tiên tri theo nghĩa
nầy.
Tiên tri là người rao giảng lời Chúa. Nghĩa nầy gần với chữ ngôn sứ.
Thứ hai, tiên tri giả là ai?
“Họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” ( c 15)
Người nói một nơi làm một nẻo là tiên tri giả.
Thứ ba, tiên tri thật là ai?
Tiên tri thật là người nói và làm đúng điều mình nói.
Với người nói lời Chúa rất hay mà cuộc sống thì chưa tốt như lời rao giảng, chúng ta cùng
suy nghĩ: Nếu họ đã tập sống lời họ rao giảng mà chưa được… thì họ vẫn được coi là tiên
tri thật.

Thứ tư tuần XII Thường niên Cứ xem... - Giáo Xứ Đồng Chiêm | Facebook

Bài học: Hãy cố gắng nói thật, sống thật.

Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây học Giáo Lý với 2 nữ tu
Người tốt thì người khác cũng dễ nhận ra họ là người tốt.
Ở làng Ê-qui-di (Ecully) có hai chị đi tu, chính quyền địa phương sau khi phá nhà dòng đã
đuổi hai chị về quê quán với cha mẹ. Hai chị ấy sống rất nết na, đạo đức, nêu gương sáng
về đời sống bác ái đối với người bệnh, kẻ hấp hối, cùng dạy giáo lý cho trẻ con và tập cho
chúng biết cách xưng tội rước lễ. Gio-an đến học giáo lý xưng tội rước lễ với hai chị nữ tu
ấy ở làng Ecully, nên phải trọ nhà bà dì đủ một tháng. Hai chị thấy Gio-an ngoan ngoãn
nghiêm trang, lễ phép không quấy phá bao giờ, nên họ thương cách riêng và hay lấy
gương Gio-an để răn bảo các trẻ khác.
Khi Gio-an đã học thuộc lòng các kinh và hiểu biết các điều cần thiết, cũng như đã dọn
mình xưng tội rước lễ vừa xong thì có tin chính quyền đem quân đến lục soát làng Ecully,
các linh mục ở đây lại vội vàng trốn sang nơi khác. Nhưng chỉ một tháng sau thấy yên,
các ngài lại trở về Ecully.
Gio-an được tin, vui mừng đến học cùng hai chị nữ tu ấy mấy ngày, sau đó được xưng tội
rước lễ lần đầu cùng với 15 trẻ khác. Lúc đó, Gio-an đã 13 tuổi. Vì cậu cùng các trẻ chịu
lễ ban đêm, lén lút trong nhà tư nên chẳng có ai biết cậu đã rước lễ thế nào, nhưng chúng
ta tin rằng cậu rước lễ sốt sắng lắm… Những trẻ cùng rước lễ với Gioan nói với nhau
rằng Gio-an Vi-an-nây rước lễ sốt sắng như thiên thần (M. Cardo, thánh Gio-an Vi-an-nây)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn nói thật và sống thật. Chúng con biết, không ai
có thể giấu mãi điều xấu của mình. Xin Chúa giúp chúng con sống lời Chúa cách chân
thật, vì sự chân thật đem lại tín nhiệm nơi người đời, và công nghiệp trước mặt Thiên
Chúa. Amen.