Day: June 23, 2021

Nó sẽ gọi tên là Gioan

Thứ Năm, Lễ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ – 24/06/21 BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6“Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”.Trích sách Tiên tri Isaia.Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn…

Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng

Thứ Tư Tuân 12 TN, Năm I – Ngày 23-06-21 Bài Ðọc I: St 15, 1-12. 17-18“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Ðấng phù trợ và…