Day: June 19, 2021

Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa Thiếu ơn Chúa, nhưng không nản * Chúa: Con ơi ! Không gì hữu ích và vững chắc bằng giữ kín ơn sốt sắng. Đừng bao giờ tự hào vì nó, đừng nói đến nhiều quá, đừng tâng lên quá, hãy tự hạ và e dè…