January 29, 2023

Thứ Bảy, Tuần 11 Thường Niên, Năm I – 19/06/21

BÀI ĐỌC I:    2 Cr 12, 1-10“Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng có ích gì, – thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc khải Chúa tỏ ra. Tôi biết có người kia trong Đức Kitô, cách đây mười bốn năm, lúc bấy giờ có ở trong thể xác, tôi không biết, hoặc ở ngoài thân xác, tôi cũng không biết, có Chúa biết, người ấy được đem lên tầng trời thứ ba. Và tôi biết rằng: lúc bấy giờ, người ấy có ở trong thân xác hay ở ngoài thân xác, tôi không biết, có Thiên Chúa biết, đã được đem lên Thiên Đàng, và được nghe những lời mầu nhiệm không được nói với loài người. Vì người ấy, tôi sẽ khoe mình: nhưng tôi sẽ không khoe mình vì tôi về một điều gì, ngoài những sự yếu đuối của tôi. Vì nếu tôi muốn khoe mình, tôi sẽ không ngu dại, bởi tôi sẽ nói sự thật, nhưng tôi xin miễn, kẻo có người đánh giá tôi cao hơn điều họ thấy hoặc nghe về tôi. Và để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán cùng tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”.

Vậy tôi rất vui sướng về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ, khốn khó vì Đức Kitô: bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 8-9. 10-11. 12-13 Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng:1) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.  –  Đáp.

2) Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.  –  Đáp.

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.  –  Đáp.

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên, Năm A – Chúa Nhật  26.02.2017: Bắt cá hai tay | Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế

ALLELUIA:  Mt 4, 4b Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 6, 24-34 “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày MAI”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nóivới các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ BAN thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. 

Lm Peter Lê Thanh Quang
2021.05.03 TN11T7

LỜI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Khi nghĩ đến rất nhiều người đang sống trong điều kiện bấp bênh, hoặc thậm chí trong cảnh khốn cùng mà phẩm giá của họ bị xúc phạm thì những lời này của Chúa Giêsu có vẻ như khá trừu tượng, nếu không muốn nói là viển vông. Nhưng trên thực ra, chúng lại có liên quan đến thực tế này hơn bao giờ hết! Chúng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể phục vụ hai chủ: Thiên Chúa và của cải. Bởi vì ai cũng chỉ lo vun vén và tích lũy cho bản thân thì sẽ không bao giờ có công lý. Trái lại, nếu chúng ta tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm Nước của Người. Khi đó, sẽ không ai thiếu những gì cần thiết để sống trọn vẹn phẩm giá của mình. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin ngày 02 tháng 03 năm 2014)

Suy niệm: Dùng tiền
(Theo William Barclay)

Khi suy niệm câu lời Chúa hôm nay, một tác giả nêu lên 4 loại người dùng tiền.
Thứ nhất, có người không biết dùng tiền bạc: Họ chỉ sung sướng trong việc thu góp của cải.
Thứ hai, có người dùng tiền bạc một cách ích kỷ: Họ muốn lương cao để có xe đẹp hơn, tiêu pha xa xỉ hơn.
Thứ ba, có người dùng tiền bạc để làm hư người khác: Họ dụ dỗ người khác làm điều xấu xa.
Thứ bốn, có người dùng tiền bạc để chia xẻ với người khác: Họ khôn ngoan vì biết dùng tiền bạc để làm việc lành.
Bài học: Hãy dùng tiền bạc để làm việc lành, phúc đức.
Sống đạo: Ba người bạn
Ông kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất và thứ hai thì rất thân, còn người bạn thứ ba thì không thân lắm. Ngày kia, bị toà xử án, ông liền xin ba người bạn đi theo để biện hộ cho ông.
Người bạn thân thứ nhất từ chối, viện cớ mắc việc không đi được.
Người bạn thân thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan, nhưng lại sợ nên rút lui, không dám vào toà án để biện hộ cho ông.
Chỉ có người bạn thứ ba, tuy không được ông ta yêu thích gì, nhưng lại tỏ ra hết sức trung thành, vào tận toà án biện hộ cho ông, làm cho ông không những được trắng án, mà còn được thưởng nữa.
Người bạn thân thứ nhất trong đời sống của ta là tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta ngay để vào tay người khác, họa may nó chỉ để lại cho ta một cái áo và một chiếc hòm.
Người bạn thân thứ hai trong đời sống của ta, là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Khi ta chết, họ khóc lóc, nhưng cũng chỉ đưa ta đến cửa huyệt rồi về.
Người bạn thứ ba, mà trong đời sống, ta thường ít ưa thích, là việc lành phúc đức. Các việc lành này sẽ theo ta đến Toà Chúa phán xét, biện hộ cho ta và làm cho ta được Chúa thưởng vào nước thiên đàng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, người đời thường nói “có tiền mua tiên cũng được”. Người có tiền cũng có thể mua nước thiên đàng, với điều kiện là họ phải dùng tiền để làm việc lành phúc đức. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng tiền bạc để mua nước thiên đàng. Amen.

Lm. Mi Trầm

Lm Giuse Trần Đình Long