Day: June 17, 2021

Các con chớ áy náy lo lắng về ngày MAI

Thứ Bảy, Tuần 11 Thường Niên, Năm I – 19/06/21 BÀI ĐỌC I:    2 Cr 12, 1-10“Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng có ích gì, – thì tôi…