February 3, 2023

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm I – 16/06/21

BÀI ĐỌC I:    2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời”. Đấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 111, 1-2. 3-4. 9 Phúc đức thay người tôn sợ Chúa  (c. 1a).

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu ngươi sẽ hùng cường trong Đất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân.     –  Đáp.

2) Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính.     –  Đáp.

3) Người BAN phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, uy thế họ được vươn cao rực rỡ. Đ

ALLELUIA:  TV 94, 8ab Alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alle

PHÚC ÂM:  Mt 6, 1-6. 16-18 “Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm:

2021.05.03 TN11T4

Khi chúng ta làm điều gì đó tốt, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để được đánh giá cao và nhận được phần thưởng. Đó là vinh quang của con người. Nhưng đó là một phần thưởng sai lầm vì nó hướng chúng ta đến những gì người khác nghĩ về chúng ta. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta làm điều tốt vì bản chất điều đó là tốt. Ngài yêu cầu chúng ta luôn thấy chính mình dưới ánh nhìn của Cha trên trời và sống trong mối tương quan với Ngài, chứ không phải sống trong sự đánh giá của người khác. Được sống trong sự hiện diện của Chúa Cha là một niềm hân hoan biết bao nhiều hơn so với vinh quang thế gian. (Trích lời chia sẻ của Đức Thánh Cha trong Sáng kiến “Sống Mùa Chay” của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Giám hạt Pompei ngày 10 tháng 02 năm 2016)

Thánh Vianê, cha sở họ Ars, năng nói cho giáo dân về Ngày Chúa Nhật như sau.
Ngày Chúa Nhật là Ngày của Chúa”. Mọi ngày trong tuần đều do Chúa làm ra. Chúa có thể giữ tất cả các ngày trong tuần cho Ngài. Nhưng Chúa lại cho các con sáu ngày. Ngài chỉ giữ lại một ngày của Ngài. Các con có quyền gì mà lấy của kẻ khác. Các con biểt rằng của ăn trộm không đem lại ích lợi gì cho các con đâu. Ngày của Chúa mà các con ăn cắp thì các con đâu có được lợi gì. Cha biết có hai cách làm cho mình ra nghèo khổ : một là làm việc trong Ngày Chúa Nhật, hai là đi ăn trộm.

Người tội lỗi nhất !

Trong cơn hấp hối, thánh Đa Minh, đấng sáng lập Dòng Đa Minh, nói với các thầy: “Cha không hiểu tại sao Chúa không giáng lửa xuống thiêu đốt làng mạc này vì nó đang chứa một người tội lỗi nhất trong thiên hạ?
Các thầy ngơ ngác nhìn nhau.
Một thầy cúi xuống sát tai thánh Đa Minh, hỏi: “Lạy Cha thánh, xin cha cho chúng con biết người tội lỗi ấy là ai để chúng con tìm cách đưa họ về đàng lành.
Thánh Đa Minh bình thản trả lời, từng tiếng rõ: “Người tội lỗi ấy, chính là cha.
Các thầy lại càng ngẩn ngơ, không hiểu được ý của Đấng sáng lập dòng mình. Thánh Đa Minh liền giải thích : “Nếu có một người nào tội lỗi nhất trong thiên hạ, mà được ơn Chúa dồi dào như cha xưa nay, thì người đó sẽ nên thánh bằng mấy ngàn lần cha đây!

Lm Giuse Trần Đình Long