Day: June 3, 2021

Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?

Thứ Sáu, Tuần 9 Thường Niên, Năm I – 04/06/21 BÀI ĐỌC I: Tb 11, 5-17 “Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên sườn núi, nơi đó có…