Day: June 2, 2021

Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người

Thứ Năm, Tuần 9 Thường Niên, Năm I – 03/06/21 BÀI ĐỌC I:   Tb  6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10“Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để CON gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi thiên thần rằng: “Ngài muốn chúng…