Day: May 31, 2021

Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả choThiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa

Thứ Ba, Tuần 9 Thường Niên, Năm I, 01/06/21 BÀI ĐỌC I:  Tb 2, 10-23 “Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim…

Để Trọn Đời Ta

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Để Trọn Đời Ta Phải cố gắng luôn Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự vấn tâm : “Tôi đến đây làm gì ? Và tại đâu tôi từ bỏ thế tục ?” Không phải để hoàn toàn sống cho Chúa và được siêu thoát…