Day: May 29, 2021

Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B – 30/05/21 BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40 Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa…