Day: May 26, 2021

Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

Thứ Năm, Tuần 8 Thường Niên, Năm I – 27/05/21 BÀI ĐỌC I: Hc 42, 15-26   (Hl  15-25) ” Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người”. Trích sách Huấn Ca. Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà…