November 27, 2022

Ảnh cùng dòng

1. Ơn Khôn Ngoan Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái.

2. Ơn Hiểu Biết Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.

3. Ơn Biết Lo Liệu Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

4. Ơn Sức Mạnh Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.

5. Ơn Thông Minh Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.

6. Ơn Ðạo Ðức Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.

7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

conggiao.org

HÃY HỌC 12 NHÂN ĐỨC CỦA MẸ MARIA

Ảnh cùng dòng


1) Ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến.
2) Bốn nhân đức trụ: Khôn ngoan, Công bằng, Can đảm, Tiết độ.
3) Ba nhân đức theo lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Tuân phục.
4) Hai nhân đức theo gương Chúa Giêsu: Hiền từ và Khiêm nhượng.


Lạy Mẹ Maria, 12 nhân đức của Mẹ đã kết thành Triều Thiên 12 ngôi sao toả sáng để Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con đi. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Mẹ các Nhân Đức để chúng con xứng đáng là con của Mẹ. Amen.