Day: May 21, 2021

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra

Thứ Bảy, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 22/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục…

Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy

Thứ Sáu, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 21/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21 “Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô…