Day: May 15, 2021

Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA LÊN TRỜI – 16/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến…

Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh

Tôi tin chắc rằng điều quan trọng là truyền lại đức tin ngay từ khi các em còn nhỏ. Nếu có ai đó hỏi tôi làm thế nào để thực hiện đây, tôi sẽ nói rằng đức tin được thông truyền, qua nhiều thứ khác nhau, qua tình bạn, qua việc phục vụ và qua…

Đức Giêsu lên trời là lên chỗ nào?

Khi trò chuyện với nhóm bạn trẻ, một bạn hỏi tôi rằng: “Thầy ơi, trong Kinh Thánh con thấy Đức Giêsu lên trời, vậy nơi ấy là chỗ nào?” Trước câu hỏi này, thực sự tôi cũng lúng túng để giải thích làm sao cho các bạn trẻ hiểu! Khi hỏi câu ấy, bạn này…

Lời Vô Ích

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Hãy Nói ít Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù con không có ý xấu, nhưng bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm. Nó làm cho linh hồn ta chóng dơ nhớp và nô lệ tính phô trương. Thà nín lặng những khi phải…

Lợi Ích Của Đau Khổ

Đau khổ giúp tự giải thoát Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như tù đày, và đừng đặt hy vọng nơi bất cứ vật nào ở đời. Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những khi bị…

Tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần  được đặt ra đầu tiên theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa chúng ta, khi Chúa Giêsu gọi các Tông đồ về lại Giêrusalem để chờ Chúa Thánh Thần đến trong Ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Ðó là kinh tuần cửu nhật duy nhất chính thức chỉ…