Day: May 14, 2021

Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy

Thứ Bảy, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 15/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm…