Day: May 13, 2021

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu

Thứ Sáu, Lễ Thánh MATTHIA, Tông Đồ – 14/05/21 Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói:…

Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 13/05/21 Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở…