Day: May 11, 2021

Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 12/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 17, 15. 22 – 18,1 “Đấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho…