Day: May 9, 2021

Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục

Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục 1 -14 Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục 15 – 21 Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục 22 – 53 Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục 54 – End Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục…

Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 10/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15 “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó…