Day: May 8, 2021

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH, NĂM B – 09/05/21 Ngày HIỀN MẪU (Mother Day) BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 “Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp…