Day: May 5, 2021

Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn

Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh, Năm I – 06/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 15, 7-21 “Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh…