February 2, 2023

CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH, NĂM B – 02/05/21

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê. Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: TV 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32 Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a).

Xướng: 1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. –

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. – Đáp.

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Điều đó Chúa đã làm”. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 18-24 Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.

May be an image of 1 person and text that says '"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". (Ga15,1-8) 1-8)'

ALLELUIA: Ga 15, 4 và 5b Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8 “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm: NHƯ CÂY LIỀN CÀNH

Với Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan thân thương với Ngài như là mục tử với đàn chiên. Chúa Nhật 5 Phục Sinh này, Chúa muốn chúng ta đi vào một mối tương quan sâu đậm hơn nữa với Ngài qua hình ảnh cây nho và cành nho. Nhiều lần Cựu Ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa. Và thường thì những hình ảnh đó luôn đi liền với những lời khiển trách: “Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển lựa giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại” (Gr 2, 21).

Hôm nay, Đức Giêsu tự nhận mình là cây nho thật và Chúa Cha là người trồng nho, tất cả chúng ta là những cành nho. Như cành nho được thông phần sự sống khi gắn liền với thân nho, người tín hữu cũng nhờ gắn bó với Đức Kitô mà được thông dự vào sự sống của chính Thiên Chúa. Vì thế, “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”. Lời mời gọi lặp lại nhiều lần gần như nài van, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện sự kết hợp thâm sâu này với Chúa?

Đức Giêsu cũng cho ta biết là bằng cách để cho “Lời Thầy ở lại trong anh em”. Thực tế là khi sống trong Đức Kitô, ta được nuôi dưỡng bằng Lời Ngài, bằng tình yêu và ân sủng của Ngài, bằng chính Thánh Thể Ngài. Tuy nhiên, bản thân ta không phải lúc nào cũng có thể tiếp nhận dồi dào sự sống của Đức Kitô. Phận người yếu đuối mỏng manh, và ma quỉ không ngừng gieo rắc những xấu xa trong tâm tưởng, là những con sâu đục khoét làm cho cành cây bị thương tổn. Những con sâu của sự ích kỷ, kiêu căng, ghen ghét, hận thù… Ơn Chúa như nhựa sống của thân cây vẫn đổ đầy, nhưng tâm hồn ta có thể bị chặn đứng vì thiếu khả năng đón nhận. Cần nhận ra tình trạng của mình và tìm cách tẩy sạch những mầm bệnh đang khống chế bản thân.

Có thể cành lá không bị sâu xia mà lại mọc ra rất um tùm. Xem ra cây rất xanh tươi, chỉ có điều là cây không sinh trái. Muốn cây có trái, người trồng nho phải cắt tỉa lá cành. Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng tập trung vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn. Có cành đã sinh trái, nhưng cần phải cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn. Chúa Cha nhắm tới việc sinh trái dồi dào, nên Người cắt tỉa những rườm rà đang xâm chiếm các năng lực của chúng ta một cách vô ích. Khi đó, chắc chắn có đau đớn, có gian nan khốn khó. Nhưng làm sao tránh khỏi hy sinh khi muốn bước theo Đức Kitô và ở lại trong Ngài?

This image has an empty alt attribute; its file name is W3dm4gh2O-HMfZncueios5t-ttCynI1ikjUvSEmXJWfSck7utrTYKK4YEghZ4xG9BkXUa5cTDesD-rAyC6wHQ7AN9Q=s0-d-e1-ft

Ở lại trong Chúa không phải là lối nói văn chương, nhưng là một thực tại của hai trái tim hòa nhịp trong yêu thương và tự hiến cho nhau. Để ở lại và hưởng nguồn sống của Ðấng Phục Sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá của Chúa. Chính Ngài cũng được Chúa Cha cắt tỉa qua khổ đau và cái chết để đem lại hoa quả là ơn cứu độ cho con người. Chúng ta cần để Chúa Cha cắt tỉa sự rườm rà của những kiểu sống hình thức và háo hức bên ngoài, những um tùm của lòng tự ái, của bệnh sĩ diện, bệnh thành tích, tính phô trương và háo danh… Chúa để ta gặp những gian nan, lầm than, đau khổ… như một cách thức thanh luyện. Những lúc như thế, ta càng cần ở lại trong Chúa bằng chìm sâu trong cầu nguyện, bằng việc chu toàn mọi việc với lòng yêu mến cao độ.

Nỗ lực ý chí sẽ không tới đâu nếu thiếu một tình yêu sâu đậm. Tình yêu làm cho người ta ở trong nhau, làm cho ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Chính Chúa mới làm phát sinh nơi ta những hoa trái thánh thiện. Vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi của chúng ta. Không hề có sự xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa và sự sống phong phú của con người. Chỉ trong Chúa, đời ta mới triển nở dồi dào. Một sự độc lập khờ khạo sẽ dẫn đến héo khô và tàn úa. Bất cứ sự toan tính nào nhằm đạt tới kết quả mà không cần tới sự hiệp thông với Chúa đều là một thất bại, “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Có những cành nho đầy hoa trái, là nhờ sức sống của thân cây mang lại, và cành phải gắn chặt với cây, để đón nhận dòng nhựa sống tràn đầy.

Cuộc đời con cũng phải y như vậy,
luôn ở lại trong Chúa mỗi phút giây,
để tiếp nhận sự sống Chúa hằng tuôn chảy,
hầu sinh hoa và kết trái mỗi ngày.

Nhưng ở lại trong Chúa không phải dễ,
vì đời con hay mải mê sự thế,
tính con hay lỗi ước quên thề,
những lời Chúa dạy dễ bỏ bê.

Nhưng con biết xa rời Chúa,
là đời con sẽ héo úa khô cằn,
chẳng còn mong tươi tốt và triển nở,
mọi cái sẽ dang dở khó mà thành.

Xin cho con luôn bám chặt vào Chúa,
dù nhiều khi bị cắt tỉa đau thương,
bởi đời con có những thứ tầm thường,
vẫn đeo bám làm năng lượng bị hao tổn,
có những bôn chôn như cành lá rườm rà,
khiến cây đời con không sinh hoa kết trái.

Chúa vẫn mong có từng mùa thu hái,
có nhiều hoa trái con cống hiến cho đời,
xin cho con ở lại trong Chúa không ngơi,
để đón nhận dòng nhựa nguyên tươi mới,
là sự sống Chúa Phục Sinh vẫn rạng ngời,
phát sinh ơn cứu độ muôn đời cho nhân thế. 
Amen.

Lm. Thái Nguyên

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng