Day: April 19, 2021

Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực

Thứ Ba, Tuần 3 Phục Sinh, Năm I – 20/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 7, 51-59 (Hl 7, 51 – 8, 1) “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: “Hỡi những tên cứng…