Day: April 16, 2021

Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Thứ Bảy, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 17/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ…