Day: April 15, 2021

Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích

Thứ Sáu, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 16/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42 “Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế…