Day: April 14, 2021

Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài

Thứ Năm, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 15/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng…