Day: April 11, 2021

Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa

Thứ Hai, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 12/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31“Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh…