Day: April 9, 2021

Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng

Thứ Bảy, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 10/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và…