Day: April 8, 2021

Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 09/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế,…