Day: April 7, 2021

Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh

Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 08/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 11-26 “Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát…